Als je houdt van natuurschoon, staat Afrika waarschijnlijk hoog op de lijst van landen die je nog wil bezoeken. Het echte Afrika is zeer de moeite waard, zeker als je een avontuurlijk tripje op het oog hebt. Maar zelfs te midden van al het moois dat het land heeft te bieden is er ruimte voor de dood. Ook voor toeristen. Repatriëren is het terugbrengen van een lichaam naar het vaderland om daar een uitvaart te krijgen. Dit moet je weten.

1. In het ziekenhuis

Overlijdt iemand in het ziekenhuis, dan stelt de arts een akte van overlijden op. Daarna wordt aangifte gedaan in de gemeente waar iemand is overleden en daarna in de gemeente van de woonplaats van de overledene in Nederland. Als nabestaande ga je na of de overledene verzekerd is en of de verzekering repatriëring vergoedt. Dit kun je ook aan de Nederlandse ambassade of het consulaat vragen. Is er geen verzekering, dan is het aan te raden een professioneel repatriëringsbedrijf in te schakelen.

2. Buiten het ziekenhuis

Als iemand buiten het ziekenhuis overlijdt, gelden dezelfde tips als voor binnen het ziekenhuis, met verschil dat na overlijden eerst een arts moet worden ingeschakeld.

3. Ongeval of misdrijf

Wanneer iemand op niet-natuurlijke wijze om het leven is gekomen, moet zowel een arts als de politie worden gewaarschuwd. Het lichaam zal heel waarschijnlijk meegenomen worden voor onderzoek. Als dat afgelopen is, wordt het lichaam vrijgegeven en begint het normale proces voor repatriëring.

4. Transport

Voordat het lichaam van de overledene wordt overgevlogen, wordt het gebalsemd. In het vliegtuig wordt in de houten kist een zinken kist geplaatst die helemaal wordt afgesloten. In Nederland gaat die zinken kist er weer af. Vanaf het moment dat de overledene in Nederland is, gaat het regelen van de uitvaart zoals alle andere begrafenissen.

repatriering

Tags