Afrika is na Azië het grootste continent op aarde. Het totale continent is zo’n 30.244.050 vierkante kilometer groot, dit is 20,3 procent van de totale landoppervlakte die we op de wereld hebben. Afrika herbergt ongeveer een zevende van de wereldbevolking. Dat zijn meer dan 1 miljard mensen. We kennen Afrika natuurlijk allemaal als een heel arm continent. Vrijwel alle landen behoren tot de Derde wereld. Veel mensen rekenen het hele continent hiertoe, anderen alleen de landen ten zuiden van de Sahara, met uitzondering van Zuid-Afrika.

afrika_www.zuidafrikaspecialist.nl

Afrika is een continent dat geografisch nogal veel verschillen kent. De rijke en vruchtbare noordkust staat bijvoorbeeld in schril contrast met de daaronder gelegen Sahara. Ten zuiden van de Saharawoestijn liggen dan weer veel regenwouden. Het zuiden en oosten van Afrika bestaan voor grote delen uit savannen. Dit zijn droge grasvlakten met af en toe een boom of struikgewas. Aan de westkant ligt de Atlantische Oceaan en aan de oostkust de Indische Oceaan. Afrika grenst in het noordwesten bijna aan Europa. Slechts enkele kilometers zee scheiden de twee continenten. Afrika wordt over het algemeen opgesplitst in vijf delen: West-Afrika, Oost-Afrika, Centraal-Afrika, Zuidelijk-Afrika en Noord-Afrika. Deze delen bestaan in totaal uit 54 onafhankelijke landen en een aantal afhankelijke gebieden.

Een derde van het hele continent wordt in beslag genomen door de Sahara, de grootste woestijn ter wereld. Als gevolg van droogte breidt de Sahara zich de laatste jaren zelfs nog verder uit.

De 54 landen van Afrika bevatten verschillende volkeren en culturen. Zo is Noord-Afrika gericht op de Arabische cultuur die in het Midden-Oosten heerst. De overige landen van Afrika hebben weer een heel andere cultuur. Het gros van de Afrikanen leven op het platteland. Ze verbouwen doorgaans hun eigen voedsel. Doordat het klimaat dit bemoeilijkt, hebben ze zelden genoeg om te verkopen of te ruilen.

africa_infographic_big