De geschiedenis van de slavernij gaat ver in de tijd terug. Wat in eerste instantie begon met de handel in producten, resulteerde in een grootscheepse handel in slaven. De betrekkingen tussen Nederland en Ghana dateren al uit de laat 17e eeuw. In 1637 veroverden de Nederlanders het fort Elmina van de Portugezen. Het jaar 1701 wordt door Nederland gezien als de tijd waar de diplomatieke betrekkingen tot stand kwamen . In 2001 werd dit onder andere gevierd met een bezoek van Willem-Alexander en Maxima aan Ghana.

Van goudhandel naar slavenhandel

In de tijd dat de Nederlanders hun intrek namen aan de kust van Ghana, werd er al volop gehandeld. Goud was een belangrijke grondstof die er volop gedolven werd. Het land dankte hieraan de naam Goudkust, ofwel Gold Coast. De handel in slaven bleek echter veel lucratiever. Al snel werden de schepen ook volgeladen met mensen.

Handelsdriehoek

Nederlandse schepen voeren af en aan om grote hoeveelheden slaven te verschepen. De handel met het Ashanti-volk in Ghana maakte deel uit van een grote handelsdriehoek. In Nederland werden buskruit, vuurwapens en textiel meegenomen en in West-Afrika werden deze spullen geruild voor slaven, goud en ivoor. Aan de kust van Zuid-Amerika werden de slaven verhandeld om er op plantages te werken en werden de schepen volgeladen met koffie, tabak, suiker en katoen. Een schip voer dus nooit zonder lading.

Eind van de slavernij, begin van de kolonie

In 1863 stopte Nederland met de slavenhandel. Ghana werd later, in 1874, veroverd door de Engelsen en in 1901 werd het officieel tot Engelse kolonie uitgeroepen. Ghana stond vervolgens jarenlang onder Engelse heerschappij. Uiteindelijk won zij in 1957, onder aanvoering van president Kwame Nkrumah, als eerste Afrikaanse land, de onafhankelijkheidsstrijd. De betrekkingen tussen Nederland en Ghana zijn steeds blijven bestaan en nog steeds zijn de twee landen belangrijke handelspartners.

Import en export

Bijna alle cacao die in Nederland verwerkt wordt, is afkomstig uit Ghana. Het is één van de belangrijkste exportproducten. Andersom exporteert Nederland ook naar Ghana. Het gaat daarbij vooral om voedselproducten, levende dieren en fabricaten. Heel bekend zijn de Afrikaanse stoffen met Dutch wax die hier in Nederland geproduceerd worden. In 2003 werd een gemeenschappelijke Kamer van Koophandel opgericht om de handel tussen Nederland en Ghana te vergemakkelijken en te stimuleren.

Nederland_-_Ghana