Zes Afrikaanse landen en de Europese Unie hebben samen op 10 juni een handelsverdrag getekend in Kasane (Botswana). Het verdrag – onder de noemer Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) is opgericht om de handel en investeringen te stimuleren zowel vanuit de EU als Afrika. Aan deze overeenkomst is een jarenlange onderhandeling aan vooraf gegaan. Door tussenkomst van Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is het verdrag dan eindelijk tot stand gekomen.

 

africa-europa-epa

 

Doel van de overeenkomst

Het EPA kan leiden tot meer werkgelegenheid, regionale integratie en inclusieve economische groei. Dat is goed nieuws voor niet alleen de landen zelf, maar ook voor ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Voor Afrikaanse bedrijven is een volledig tarief- en quotavrije markttoegang tot de EU mogelijk. Een belangrijk aandeel hierin is dat er veel minder douaneformulieren ingevuld moeten worden. Verder zijn er afspraken gemaakt over voedselzekerheid in de Afrikaanse landen en worden diverse merknamen als Rooibos (Zuid-Afrika) en Gouda Holland beschermd tegen imitatie.

 

container ship

 

Primeur voor EU en Afrika

Het EPA tussen de EU-lidstaten en Zuid-Afrika, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië en Swaziland is uniek, op deze schaal was er nog niet eerder een verdrag. Jaarlijks wordt er voor circa 64 miljard euro verhandelt tussen de verdragpartners. Zo worden vanuit de EU onder meer machines, voertuigen en elektrische apparatuur geëxporteerd. EU importeert op haar beurt brandstoffen, juwelen en landbouwproducten als noten en fruit.
Verwacht wordt dat ook met Westelijk – en Oostelijk Afrika soortgelijke overeenkomsten gesloten kunnen worden.