De VVD is tevreden over de plannen van het Kabinet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Volgens Ingrid de Caluwé (woordvoerder OS) ligt de nadruk op economische vooruitgang in ontwikkelingslanden en is dat goed voor de welvaart in onder andere Afrikaanse landen.

Volgens De Caluwé zorgt het voor werkgelegenheid onder de vele jongeren die de Afrikaanse arbeidsmarkt opstromen en is het daarbij ook nog eens goed voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Caluwé stelt dat veel ontwikkelingslanden ‘staan te springen om investeringen uit landen als Nederland’. Daarnaast hebben ze volgens haar behoefte aan expertise die wij hebben op het gebied van landbouw, water, veiligheid, HIV-Aidsbestrijding en vrouwenrechten.

Minister Ploumen lichtte tegenover Novum het nieuwe beleid toe:

Het beleid van het Kabinet Rutte-Asscher is gericht op duurzame economische groei in ontwikkelingslanden. Daarbij is het van belang het verband tussen ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel sterker te maken. In samenwerking met het bedrijfsleven is een fonds samengesteld van 750 miljoen euro om dit te bewerkstelligen. Tussen 2014 en 2016 wordt dit bedrag vanuit de Rijksbegroting aangevuld.

De regeringspartijen zijn dan positief over het beleid. De ChristenUnie is kritisch:

„Het fonds dreigt een exportkredietverzekering te worden voor het Nederlandse bedrijfsleven. De allerarmsten zijn er niet mee geholpen.” – CU-kamerlid Joël Voordewind

De speerpunten van het kabinetsbeleid zijn veiligheid, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Tags